1200 kaki persegi berpihak untuk rumah

Kaki persegi penukar - Metric Conversion

Kaki persegi adalah satu unit kawasan yang digunakan dalam sistem ukuran . Pada tahun 2003 purata membina rumah baru di UK mempunyai pelan 818 ft².

konversi Kaki Persegi

kaki psg; kaki²; Ketika mendeskripsikan bidang arsitek atau bisnis tanah dan rumah, kaki persegi sering dilambangkan sebagai sebuah persegi dengan garis.