berapa mahal adalah pengkompaunan komposit

Perancangan Kewangan - Scribd

Setelah kewangan dapat dikawal, langkah seterusnya ialah: Tetapkan Matlamat. Amnya. misalnya beli saham pada harga sangat tinggi (atau enggan.. Ukur rujuk yang biasa bagi dana ialah Indeks Komposit Kuala Lumpur (IKKL).. Dividen bagi unit amanah diberi secara berkala dan kesan pengkompaunan hanya.